Đơn xin hủy hợp đồng

  【Lưu ý khi nộp đơn xin hủy hợp đồng】


  Sau khi quyết toán tiền đặt cọc, việc hoàn trả số tiền còn lại sẽ được thực hiện vào cuối tháng sau tháng bạn rời đi.
  Phí chuyển khoản cho việc hoàn trả số tiền còn lại sẽ do người thuê chịu.
  Vui lòng thông báo trước về ngày và giờ kiểm tra khi rời đi (ít nhất 10 ngày trước). Bạn có thể thay đổi thông tin này cho đến 7 ngày trước.
  Việc kiểm tra khi rời đi sẽ được thực hiện bởi công ty chúng tôi hoặc nhà thầu do chúng tôi chỉ định. Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ nhận được thông báo từ nhà thầu chỉ định về việc kiểm tra.
  Người thuê (người ở) cần tự thực hiện việc hủy các dịch vụ công cộng và bảo hiểm nội thất.
  Chúng tôi khuyến khích bạn dọn dẹp nhẹ nhàng để tránh phát sinh chi phí vệ sinh đặc biệt do lỗi của bạn.
  Nếu bạn thực hiện việc chuyển khoản tiền thuê nhà không thông qua thủ tục của chúng tôi, người thuê (người ở) cần thực hiện việc ngừng chuyển khoản.
  Việc hủy bỏ đơn xin hủy hợp đồng cần có sự đồng ý của chủ nhà. Trong trường hợp không nhận được sự đồng ý từ chủ nhà, bạn cần thực hiện việc giao nhà vào ngày hủy hợp đồng.
  Việc hủy hợp đồng có thể dẫn đến các khoản phí như "phí hủy hợp đồng trước hạn", "chi phí làm sạch phòng" và "các khoản phí khác đã được thỏa thuận". Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
  Đối với việc hủy bãi đậu xe, không có sự kiểm tra khi rời đi

  Tôi đồng ý với các điều khoản trên.

  【Xin vui lòng tham gia khảo sát của chúng tôi!】※


  ※ Công ty chúng tôi tuân thủ luật bảo vệ thông tin cá nhân (Luật số 57 năm 2003) và cam kết bảo vệ và xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp.